• anyak_napja_1_2015.jpg
 • anyak_napja_2_2015.jpg
 • baratok.jpg
 • fagyizas.jpg
 • focizas.jpg
 • fold_napja_1_2015.jpg
 • fold_napja_2015.jpg
 • jovo.jpg
 • kert.jpg
 • kertben.jpg
 • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

2022. Digitális Témahét - Beszámoló

 

Idén is résztvevői vagyunk a Digitális témahétnek. Most egy jó gyakorlattal jelentkeztünk. Egy nagyobb projekt részeként, 4 alkalmas részprojektet terveztünk.

A Csipkerózsika c. mesét dolgoztuk fel szituációs játékokkal, versekkel, dalokkal tarkítva, drámajátékkal mélyítve az érzelmeket. Ez volt a fő projekt témája. Az utolsó napokban digitális eszközök nélkül a digitális kompetenciákat fejlesztettük.

Első látásra fából vaskarikának tűnik, de mégsem az.

A projekt utolsó fázisa a társasjáték elkészítése volt. Külön részprojektként kezeltem, mert bár témájában illeszkedik a heti projekthez, mégis a digitális készségek fejlesztése volt a kiemelt cél. A kódolás előkészítése, az alapkészségek kialakítása már folyamatban van a csoportban. Fokozatosan nehezedő játékos, rávezető feladatok után tervezzük a tényleges kódolással foglalkozó játékok bevezetését. Ez a részprojekt az átlagos képességű, átlagosan tájékozott gyermekek számára készült. A gyakorlatok nyomán érnek el a kódolás alapjainak megismeréséhez és a célkitűzésként megjelenő játék elkészítéséhez. A kész játéktáblákat kinyomtatjuk, lamináljuk, és a csoport mindennapos játékává válhat.

A gyermekek gyakorolták a térben és síkban való tájékozódást (irányok), a térből síkba való leképezést, a számlálást. A páros munka során fejlődött a hallási figyelem, feladattartás. Egyéni feladatmegoldásban a vizuálisan megjelenő problémahelyzet önálló megoldása fejlődött.

o             Anyanyelvi kommunikáció – feladatmegoldás közben történő megbeszéléseken, a feladatban az utasítások adásával és végrehajtásával egyaránt, csoportmunkában a tagok közötti kommunikációval, páros feladatmegoldáskor a verbális utasítások megfogalmazása, követése fejlődik. Alakilag, tartalmilag helyes kommunikáció. Gondolatok, tapasztalatok megfogalmazása. Ok-okozati összefüggések megfogalmazása egész mondatban, indoklás.

o             Matematikai kompetencia – lépések számlálásával, az összesen fogalmának gyakorlásával.

o             Digitális kompetencia –Az informatikai kompetenciák komponensei közül: Algoritmikus gondolkodás: Algoritmus (tevékenységsorozat) felismerése, megértése, végrehajtása, elemzése, alkotása, megvalósítása, módosítása, átalakítása.  Analógiás gondolkodás.  Problémamegoldás, Kommunikációs képesség, Csoportmunka, Együttműködő-képesség, Alkotó képesség.

o             Információs tájékozódási és tájékoztatási képesség – a feladatok átadásával, részfeladatok közlésével.

o             A hatékony, önálló tanulás – a problémahelyzetek megoldásával, legkevesebb lépéssel való feladatmegoldással.

o             Szociális és állampolgári kompetencia – Csoportban való együttműködéssel, közös feladatmegoldásra törekvéssel, Csoportszerepek felvállalásával.

o             Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia – Saját megoldási elképzelések ismertetése a csoporttagokkal, elfogadtatása.

o             Esztétikai-művészeti kifejezőképesség – eszközkészítéskor az igényességre törekvéssel

A fő feladat nyomtatott, illetve a gyerekek által készített kártyákkal oldhatók meg. Kiegészítő feladatként a gyermekek létszámától függően tableten, vagy okostelefonon dolgozhatnak. (Androidos készülékek álltak rendelkezésre)

-              Tiny Roads - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabtale.kidsflow&hl=hu&gl=US

Ingyenesen telepíthető játék, melyet a foglalkozás előkészítési folyamatában használtam. Egyre nehezedő pályán kell a járműveket a célba juttatni. A foglalkozáson differenciált foglalkoztatásra alkalmas.

-              Évszakok irányok - https://edukinclusiva.pt/2020/11/13/estacoes-do-ano-orientacao-espacial/

Nyomtatva, laminálva használható játék. Az előkészítésben is használtam, illetve a jelen foglalkozás feladatának megoldása ennek analógiájára készül.

-              Ceruzák - https://edukinclusiva.pt/2021/07/20/paus-de-gelado-coloridos-nivel-1/

Kiegészítő feladat nyomtatva, laminálva az irányok és a több szempontú megfeleltetés gyakorlására

-              Szekvencia Macis - https://edukinclusiva.pt/2020/10/30/sequencia-logica-com-ursos-cor/

Előkészítésre és a szekvenciák felismerésének gyakorlására, kiegészítő feladatként is, nyomtatva, laminálva.

-              Számok szomszédai - https://edukinclusiva.pt/2021/10/09/antecessor-e-sucessor-de-um-numero-estrelas/

Differenciált foglalkoztatásra, kiegészítő feladatként.

-              Online játék: Interaktív számolós – számképes - https://es.liveworksheets.com/bj2347593jy

-              Online játék: Interaktív számos számképes 5-ig - https://www.liveworksheets.com/ih1621061dc

-              Online játék: Irányok állatok egyszerű - https://edukinclusiva.pt/wp-content/uploads/2020/09/orientacao-espacial.pdf

Az online játékokat kiegészítésként és differenciáláshoz használtam.

Egyéb felhasznált anyagok, eszközök:

 • Nyomtató, lamináló gép,
 • Bee-Bot Gyakorlópálya, négyzetrácsos, 100x100 cm;
 • Bee-Bot Gyakorlópálya, négyzetrácsos, 190x100 cm
 • Vizuális tevékenységek eszközei
 • Részprojekt értékelő eszközei

 

2021. Digitális témahét – Beszámoló

2021. tavaszán 3-4 éves gyermekek jártak csoportunkba. A tanév tervezésekor már tudtuk, hogy a Digitális témahéthez ezzel a csoporttal is csatlakozni fogunk, ezért tehát már szeptembertől olyan feladatokat kerestem, melyek a gyerekek képességeihez igazodnak, változatosak, és alkalmasak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is. Igyekeztem úgy válogatni a feladatokat, hogy a gyermekek számára megoldhatók legyenek, mégis kihívást is jelentsenek.

A tanév első napjaiban már megmutatkozott, hogy a gyermekek jelentős többsége a digitális világ több eszközét is ismeri, használja, de legalábbis az okostelefon bizonyos funkcióit rutinosan használja (pl: fotózás; fotók kezelése – léptetés, törlés)

A gyermekek megismerése, megfigyelése azt mutatta, hogy ötös számkörben jól számlálnak; az irányokkal részben tisztában vannak, nehézséget a megnevezés okoz (bal-jobb); hallás után 2 utasítást többnyire képesek végrehajtani; és/vagy döntési helyzetet meg tudnak oldani.

Tehát, mindezek alapján a programozás alapjait, az első lépések megismerését terveztem megvalósítani októbertől tavaszig, a Digitális témahétig.

1.
Játékos bevezetés

Jékely Zoltán: A három pillangó című meséjének feldolgozásakor a koordinációs létra (egy, később kettő egymás mellé fektetve) volt a „pálya” amin a pillangónak el kellett jutni a virághoz. A szabály szerint a pillangó csak a hallott utasítás szerint mozoghatott.  Először csak 1 majd 2 és egyre több lépésre volt szükség a cél eléréséhez. Megjelent az „összesen” fogalma is: Az utasításokat lépésenként, illetve „összesen” is meg lehetett adni.

A szóbeli utasítások után kártyákra rajzolt nyilak alapján kellett teljesíteni a feladatot. Először az egyes mezők mellé raktuk le a nyilakat. Ez különösen akkor volt hasznos, amikor már a második koordinációs létrát lefektettük, így a jobbra-balra fordulás parancsa is megjelent. A hibásan teljesített parancs problémahelyzetet teremtett, amit a gyerekek igyekeztek

feloldani, némi gondolkodás után meg is találták a hibát, és javították is. Ilyen helyzet a hibás végrehajtásból és az utasítás hibás kiadásából is származott. A mezők mellé helyezett nyilak alapján visszaolvasható volt lépésről lépésre a parancssor, így a hiba javítása megtörténhetett.

A játékkal a legfőbb célom az volt, hogy

a gyermekek megismerkedjenek az utasítás – végrehajtás kapcsolatával

játékosan, cselekvésbe ágyazottan szerezzenek tapasztalatokat

megtapasztalják a hibázás és a javítás lehetőségeit, az önellenőrzés fontosságát

gyakorolják a számlálást, térbeli tájékozódást mozgás és a szavak szintjén is.

Bővebben ...

 

 2019. Digitális Témahét - beszámoló

 

Virágok és Pillangók -
avagy A három pillangóról másképpen

A projekt 2019-ben elnyerte a Digitális Témahét - Balázs-Diák Óvodai különdíját

Készítette:
Sebály Zsuzsanna

Óvodapedagógus

Összefoglaló kisfilm

Projektterv

Projekt bevezetése, előkészítés

2019 tavaszán harmadszor csatlakoztunk a Digitális Témahét országos programjához. Nagycsoportos gyermekeink most is nagy örömmel fogadták a hírt, hogy újra ilyen kihívásra készülünk. Vidáman idézték fel az emlékeket az előző digitális projektünkről. Meglepően sok mozzanatot jutott eszükbe, pedig 2 évvel ezelőtti eseményről beszélünk! (Múlt évben nem pályáztunk) Tehát úgy tűnik, mély nyomot hagyott a gyerekekben az a rendhagyó, különös hét, amikor az óvodában is használhatták azokat a digitális eszközöket, amelyeket többségük otthon a mindennapokban egyébként rendszeresen használ.

Nagy öröm volt számomra az is, hogy a szülők többsége ismét partner volt az első pillanattól kezdve, és idén is segítették a megvalósítást azzal, hogy saját eszközeiket a rendelkezésünkre bocsátották. Érkeztek különböző méretű tabletek, okos telefonok, digitális fényképezőgépek, és más, nem digitális eszközök is, amelyeket használtunk ezen a héten.

A téma, a feladatok kiválasztásakor szempont volt, hogy azok illeszkedjenek az éppen aktuális, a csoportban egyébként is futó témakörökhöz, illetve hogy olyan plusz ismeretet, tapasztalatot nyújtsunk, ami a digitális kompetenciát fejleszti, érdekes, és új is.

Gyermekeink ismerik, vagy nagyon gyorsan megtanulják a digitális eszközök kezelését. Hihetetlen érzékkel jönnek rá az alapfunkciókon kívül egyéb lehetőségekre, tehát az eszközkezelés nem kihívás számukra. Írni-olvasni még nem tudnak, viszont a számolás, a logikus gondolkodás jól megy. Ezért olyan témakört kerestem, ami ezekre a készségekre épül, ezeket fejleszti tovább. Így esett a választás a programozás témakörére.

Igen, tudom, furcsán hangzik, hogy óvodások programoznak… pedig ezt teszik ebben a projektben.  

Bővebben ...

Második Digitális Témahét
2017.04.03-07.
Megvalósult projekt beszámolója

Digitális apróságok

Készítette:
Sebály Zsuzsanna
Óvodapedagógus

Összefoglaló kisfilm

 

Projekt bevezetése, az előkészítő mozzanatok:

Az idei tanévben nem volt lehetőségünk az óvoda digitális tábláját használni, ezért olyan megoldásokat kellett keresni, melyek szerényebb körülmények között is lehetővé teszik a digitális kompetenciák fejlesztését, a 21. századi képességek kialakítását, kibontakoztatását. A tanév elejétől tudatosan kerestük azokat az eljárásokat, melyek a 21. századi képességek (kreativitás és innováció – Kritikus gondolkodás – Problémamegoldás, döntéshozatal – Tanulás tanulása – Kommunikáció – Együttműködés és csapatmunka – IKT műveltség) közül az életkori sajátosságokat figyelembe véve IKT eszközök nélkül is jól fejleszthetők

Bővebben ...