• anyak_napja_1_2015.jpg
  • anyak_napja_2_2015.jpg
  • baratok.jpg
  • fagyizas.jpg
  • focizas.jpg
  • fold_napja_1_2015.jpg
  • fold_napja_2015.jpg
  • jovo.jpg
  • kert.jpg
  • kertben.jpg
  • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

2021. Digitális témahét – Beszámoló

2021. tavaszán 3-4 éves gyermekek jártak csoportunkba. A tanév tervezésekor már tudtuk, hogy a Digitális témahéthez ezzel a csoporttal is csatlakozni fogunk, ezért tehát már szeptembertől olyan feladatokat kerestem, melyek a gyerekek képességeihez igazodnak, változatosak, és alkalmasak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is. Igyekeztem úgy válogatni a feladatokat, hogy a gyermekek számára megoldhatók legyenek, mégis kihívást is jelentsenek.

A tanév első napjaiban már megmutatkozott, hogy a gyermekek jelentős többsége a digitális világ több eszközét is ismeri, használja, de legalábbis az okostelefon bizonyos funkcióit rutinosan használja (pl: fotózás; fotók kezelése – léptetés, törlés)

A gyermekek megismerése, megfigyelése azt mutatta, hogy ötös számkörben jól számlálnak; az irányokkal részben tisztában vannak, nehézséget a megnevezés okoz (bal-jobb); hallás után 2 utasítást többnyire képesek végrehajtani; és/vagy döntési helyzetet meg tudnak oldani.

Tehát, mindezek alapján a programozás alapjait, az első lépések megismerését terveztem megvalósítani októbertől tavaszig, a Digitális témahétig.

1.
Játékos bevezetés

Jékely Zoltán: A három pillangó című meséjének feldolgozásakor a koordinációs létra (egy, később kettő egymás mellé fektetve) volt a „pálya” amin a pillangónak el kellett jutni a virághoz. A szabály szerint a pillangó csak a hallott utasítás szerint mozoghatott.  Először csak 1 majd 2 és egyre több lépésre volt szükség a cél eléréséhez. Megjelent az „összesen” fogalma is: Az utasításokat lépésenként, illetve „összesen” is meg lehetett adni.

A szóbeli utasítások után kártyákra rajzolt nyilak alapján kellett teljesíteni a feladatot. Először az egyes mezők mellé raktuk le a nyilakat. Ez különösen akkor volt hasznos, amikor már a második koordinációs létrát lefektettük, így a jobbra-balra fordulás parancsa is megjelent. A hibásan teljesített parancs problémahelyzetet teremtett, amit a gyerekek igyekeztek

feloldani, némi gondolkodás után meg is találták a hibát, és javították is. Ilyen helyzet a hibás végrehajtásból és az utasítás hibás kiadásából is származott. A mezők mellé helyezett nyilak alapján visszaolvasható volt lépésről lépésre a parancssor, így a hiba javítása megtörténhetett.

A játékkal a legfőbb célom az volt, hogy

a gyermekek megismerkedjenek az utasítás – végrehajtás kapcsolatával

játékosan, cselekvésbe ágyazottan szerezzenek tapasztalatokat

megtapasztalják a hibázás és a javítás lehetőségeit, az önellenőrzés fontosságát

gyakorolják a számlálást, térbeli tájékozódást mozgás és a szavak szintjén is.

Bővebben ...

 

 Negyedik Digitális Témahét
2019.04.08 -12.
Megvalósult projekt beszámolója

 

Virágok és Pillangók -
avagy A három pillangóról másképpen

A projekt 2019-ben elnyerte a Digitális Témahét - Balázs-Diák Óvodai különdíját

Készítette:
Sebály Zsuzsanna

Óvodapedagógus

Összefoglaló kisfilm

Projektterv

Projekt bevezetése, előkészítés

2019 tavaszán harmadszor csatlakoztunk a Digitális Témahét országos programjához. Nagycsoportos gyermekeink most is nagy örömmel fogadták a hírt, hogy újra ilyen kihívásra készülünk. Vidáman idézték fel az emlékeket az előző digitális projektünkről. Meglepően sok mozzanatot jutott eszükbe, pedig 2 évvel ezelőtti eseményről beszélünk! (Múlt évben nem pályáztunk) Tehát úgy tűnik, mély nyomot hagyott a gyerekekben az a rendhagyó, különös hét, amikor az óvodában is használhatták azokat a digitális eszközöket, amelyeket többségük otthon a mindennapokban egyébként rendszeresen használ.

Nagy öröm volt számomra az is, hogy a szülők többsége ismét partner volt az első pillanattól kezdve, és idén is segítették a megvalósítást azzal, hogy saját eszközeiket a rendelkezésünkre bocsátották. Érkeztek különböző méretű tabletek, okos telefonok, digitális fényképezőgépek, és más, nem digitális eszközök is, amelyeket használtunk ezen a héten.

A téma, a feladatok kiválasztásakor szempont volt, hogy azok illeszkedjenek az éppen aktuális, a csoportban egyébként is futó témakörökhöz, illetve hogy olyan plusz ismeretet, tapasztalatot nyújtsunk, ami a digitális kompetenciát fejleszti, érdekes, és új is.

Gyermekeink ismerik, vagy nagyon gyorsan megtanulják a digitális eszközök kezelését. Hihetetlen érzékkel jönnek rá az alapfunkciókon kívül egyéb lehetőségekre, tehát az eszközkezelés nem kihívás számukra. Írni-olvasni még nem tudnak, viszont a számolás, a logikus gondolkodás jól megy. Ezért olyan témakört kerestem, ami ezekre a készségekre épül, ezeket fejleszti tovább. Így esett a választás a programozás témakörére.

Igen, tudom, furcsán hangzik, hogy óvodások programoznak… pedig ezt teszik ebben a projektben.  

Bővebben ...

Második Digitális Témahét
2017.04.03-07.
Megvalósult projekt beszámolója

Digitális apróságok

Készítette:
Sebály Zsuzsanna
Óvodapedagógus

Összefoglaló kisfilm

 

Projekt bevezetése, az előkészítő mozzanatok:

Az idei tanévben nem volt lehetőségünk az óvoda digitális tábláját használni, ezért olyan megoldásokat kellett keresni, melyek szerényebb körülmények között is lehetővé teszik a digitális kompetenciák fejlesztését, a 21. századi képességek kialakítását, kibontakoztatását. A tanév elejétől tudatosan kerestük azokat az eljárásokat, melyek a 21. századi képességek (kreativitás és innováció – Kritikus gondolkodás – Problémamegoldás, döntéshozatal – Tanulás tanulása – Kommunikáció – Együttműködés és csapatmunka – IKT műveltség) közül az életkori sajátosságokat figyelembe véve IKT eszközök nélkül is jól fejleszthetők

Bővebben ...