• anyak_napja_1_2015.jpg
  • anyak_napja_2_2015.jpg
  • baratok.jpg
  • fagyizas.jpg
  • focizas.jpg
  • fold_napja_1_2015.jpg
  • fold_napja_2015.jpg
  • jovo.jpg
  • kert.jpg
  • kertben.jpg
  • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

Célunk a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztése, hogy boldog, derűs óvodáskort biztosítsunk számukra.

Tevékenység központúan neveljük óvodásainkat, hogy 6-7 éves korukra képessé váljanak az iskolai tanulásra. Fokozottan figyelünk egyéni sajátosságaikra és így a differenciált fejlesztésükre.

Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés és a néphagyományőrzés. Ez magában foglalja a környezet tényleges védelmét; életmód, gondolkodásmód, viselkedésmód fejlesztését. Megtanítjuk a gyermekeket, hogy rácsodálkozzanak a környezetükben, a természetben található jóra, szépre; közvetlen tapasztalatokat szerezzenek alapvető ökológiai ismeretekben. Mindez beépül mindennapjainkba, hiszen óvodáink természeti környezete erre lehetőséget ad. Általános és természetes a kertekben, az óvodák udvarán végzett közös munka, akár a tavaszi veteményezés, őszi lombtakarítás, komposztálás egész évben.

Ezért a munkáért 2012. évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól elnyertük a „Zöld óvoda” címet.

Különös figyelmet szentelünk a népi hagyományok felelevenítésére, a feledésbe merült népi játékok és népi tánc életre keltésére. A dalok, a mondókák, a népszokások segítségével az ünnepeket különlegessé tesszük. A foglalkozásokat családias, érzelmi biztonságra épülő óvodai élet megszervezésével biztosítjuk.

A gyermekek ismereteiket és tapasztalataikat külső helyszínen is elsajátíthatják, ezért rendszeresen járunk kirándulni, állatkertbe, múzeumba és kiállításokra.

Nagy hangsúlyt fektetünk az inkluzív nevelésre, a „másság” elfogadására. Óvodánkba fogadjuk a sajátos nevelési igényű – elsősorban érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket.

 A szülők szakmailag megalapozott tájékoztatása érdekében 2010/2011-es nevelési évtől kezdődően évi két alkalommal Szülői Forum megtartását kezdeményezzük, melyen az aktuális, szülőket érintő pedagógiai kérdések megvitatására készülünk fel, hívunk előadókat.

A szülők igényeit felmérve, az óvoda helyett biztosít az egyéb külső szolgáltatásoknak nevelési időn kívül, délutáni időszakban. A szolgáltatások önköltségesek: úszásoktatás, kézművesség, angolnyelvoktatás, néptánc oktatás.

Költségmentes szolgáltatás: hitoktatás.

Rövid ismertetőnk reméljük felkeltette figyelmét. Az alaposabb megismerés érdekében kérjük nyitvatartási időben személyesen is keresse fel intézményünket!