• anyak_napja_1_2015.jpg
 • anyak_napja_2_2015.jpg
 • baratok.jpg
 • fagyizas.jpg
 • focizas.jpg
 • fold_napja_1_2015.jpg
 • fold_napja_2015.jpg
 • jovo.jpg
 • kert.jpg
 • kertben.jpg
 • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

 

 Negyedik Digitális Témahét
2019.04.08 -12.
Megvalósult projekt beszámolója

 

Virágok és Pillangók -
avagy A három pillangóról másképpen

A projekt 2019-ben elnyerte a Digitális Témahét - Balázs-Diák Óvodai különdíját

Készítette:
Sebály Zsuzsanna

Óvodapedagógus

Összefoglaló kisfilm

Projektterv

Projekt bevezetése, előkészítés

2019 tavaszán harmadszor csatlakoztunk a Digitális Témahét országos programjához. Nagycsoportos gyermekeink most is nagy örömmel fogadták a hírt, hogy újra ilyen kihívásra készülünk. Vidáman idézték fel az emlékeket az előző digitális projektünkről. Meglepően sok mozzanatot jutott eszükbe, pedig 2 évvel ezelőtti eseményről beszélünk! (Múlt évben nem pályáztunk) Tehát úgy tűnik, mély nyomot hagyott a gyerekekben az a rendhagyó, különös hét, amikor az óvodában is használhatták azokat a digitális eszközöket, amelyeket többségük otthon a mindennapokban egyébként rendszeresen használ.

Nagy öröm volt számomra az is, hogy a szülők többsége ismét partner volt az első pillanattól kezdve, és idén is segítették a megvalósítást azzal, hogy saját eszközeiket a rendelkezésünkre bocsátották. Érkeztek különböző méretű tabletek, okos telefonok, digitális fényképezőgépek, és más, nem digitális eszközök is, amelyeket használtunk ezen a héten.

A téma, a feladatok kiválasztásakor szempont volt, hogy azok illeszkedjenek az éppen aktuális, a csoportban egyébként is futó témakörökhöz, illetve hogy olyan plusz ismeretet, tapasztalatot nyújtsunk, ami a digitális kompetenciát fejleszti, érdekes, és új is.

Gyermekeink ismerik, vagy nagyon gyorsan megtanulják a digitális eszközök kezelését. Hihetetlen érzékkel jönnek rá az alapfunkciókon kívül egyéb lehetőségekre, tehát az eszközkezelés nem kihívás számukra. Írni-olvasni még nem tudnak, viszont a számolás, a logikus gondolkodás jól megy. Ezért olyan témakört kerestem, ami ezekre a készségekre épül, ezeket fejleszti tovább. Így esett a választás a programozás témakörére.

Igen, tudom, furcsán hangzik, hogy óvodások programoznak… pedig ezt teszik ebben a projektben.  

A projekt

A témaválasztás indoklása

Áprilisban még javában a tavasz témakörével foglalkozunk. A mesék, versek, énekek, a környezet megismerése is mind-mind erről szól. Kézenfekvő volt tehát, hogy egy tavaszi mese köré fűzzük fel a Digitális Témahét feladatait. Így esett a választás Jékely Zoltán: A három pillangó meséjére. Ebben a mesében a három pillangó az eső elől szeretne meghúzódni 1-1- virág kelyhében, de a virágok nem engedik be őket, hiába mennek egyiktől a másikig. A mesének ez a vonulata adta az ötletet, hogy egy négyzethálós játéktáblán ezt el is lehet játszani, mi több, a programozás alapjait is bevezethetjük, nagyon ügyelve a fokozatosságra, a konkréttól az elvont felé haladásra, a játékosságra.

Gyermekeink már rutinosan mozognak a különböző munkaszervezési formákban, így az egyéni, a páros és a csoportmunkában is járatosak. A feladatok végrehajtása után a gyermekek létrehoznak egy olyan játékot, amelyben megszerzett tudásukat, tapasztalataikat felhasználhatják, illetve amelyhez közös élmények fűzik.  

Óvodásaink jól ismerik A három pillangó meséjét, így tehát teljes figyelemmel lehet a programozás megismerése felé fordulni.

Tantárgyi környezet

Nevelési tervünk aktuális szakaszába úgy illeszkedik a projektnek az anyaga, hogy több nevelési területet érint: az informatikán (digitális írástudás, 21. századi képességek, programozás alapjai, algoritmikus gondolkodás) kívül az irodalom, környezetismeret, matematika, drámajáték és a vizuális kultúra hangsúlyos. természetesen egyéb területet is érintenek a foglalkozások. (pl: erkölcsi nevelés, közösségi és anyanyelvi nevelés)

Digitális kompetencia
A megismert IKT eszközök magabiztos használata
A megismert szoftverek önálló használata
Kódolás első lépései

21. századi készségek:
kommunikáció
kreativitás,
problémamegoldás
döntéshozatal
együttműködés
személyiségi jogok tiszteletben tartása

Vizuális kultúra:
Térlátás (forma, irányok, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás)

Kommunikációs képességek szóban, ábrázolásban, befogadásban.
Finommotorika: eszközhasználat (egér / tuochpad, érintőképernyő használata
Téri helyzetek, időbeli folyamatok értelmezése
Alkotó kifejezés

Anyanyelvi nevelés:
Alakilag, tartalmilag helyes beszéd, aktív bekapcsolódás a tevékenységekbe, a csoport munkájába.
Gondolatok, tapasztalatok megfogalmazása
Ok-okozati összefüggések megfogalmazása egész mondatban, indoklás

Közösségi nevelés:
Közös munka, együttműködés; feladatmegosztás, társas kapcsolatok erősödése; aktív bekapcsolódás a tevékenységekbe, a csoport munkájába.

A projekt megvalósítása

A témahét előkészületeiről a gyermekek is tudtak, így már előre izgultak, hogy vajon mi is fog történni. A projekt indításakor az első mozzanat az volt, hogy megbeszéltük a hétre vonatkozó, és a készülékek használatának szabályait.

Bár remek közösség alakult ki, mégis fontosnak tartottam, hogy megbeszéljük, hogya csoport tagjai összetartoznak, segítik egymást, a készülékeket mindenki használhatja, és mindenki sajátjaként vigyáz rá.

Közös szabályok megfogalmazása a balesetek elkerülése, a készülékek védelme és a gördülékeny munkavégzés érdekében:

 1. Fényképezés: Csak azt lehet lefényképezni, aki azt megengedi. A fényképezőgépekre vigyázni kell, egymás vagy felnőtt kezébe kell adni, ha már nem használják.
 2. Laptopot, tabletet a csoport tagjai közösen használják.
 3. A nyomtató csak felnőttel együtt használható.
 4. A nem használt tableteket az előzetesen megbeszélt helyre, a kosárba kell tenni.
 5. Más játékot csak akkor lehet megnyitni, amikor az aktuális feladatot már az együtt dolgozó csoport minden tagja elvégezte.
 6. Minden nap új felelősöket választunk a munkához:
 7. Időfelelős minden csapatban 1fő,
 8. Csapatkapitány minden csapatban 1 fő,
 9. Fotósok 2 fő.

Feladatok megvalósítása

1. nap: Virágkereső– Közös feladat: szóbeli utasítással társ eljuttatása a négyzethálós játéktáblán három virághoz. Kellékek: Nagyméretű játéktábla (amin a gyerekek is elférnek egy négyzetben), 6 virág, 2 méhecske. Fontos, hogy az utasítások egyértelműek legyenek. (lépj kettőt előre, fordulj jobbra stb) Szerepek a játékban: 1: Aki az utasítást adja 2: Aki az utasítást követi 3: Megfigyelők

Mesekártya készítése: Négyzetlapokra 1-1 szereplő és „akadályok” lerajzolása. Eszközök csoportonként: Négyzethálós kartonlapok (5x5 négyzet) és illeszkedő méretű kártyák a rajzoláshoz; Filctollak vagy zsírkréta.

Line Puzzle: Pipe Art–Feladat: Színes csövek vezetése egyre nehezedő pályákon. Ismerkedés a játékfelülettel, alapvető funkciók használata. Eszköz: Tablet.

GameKids4: Feladat: Rajz készítése”Pillangók”

Ehhez a feladathoz a rendelkezésre álló legnagyobb tabletet és/vagy az interaktív táblát használjuk. Ismerkedés az új szoftver felületével, alapvető funkciókkal: szín, vonalvastagság változtatása, elrontott rajzok törlése a felületen. (Szempont a differenciálásban az együttműködési készség, grafomotoros készség, stb. lehet)

2.nap: Méhek virágport gyűjtenek– Közös feladat: Legalább 3 „virágpor” összegyűjtése, akadályok kikerülésével. Eszköz: Nagyméretű 5x5-os pálya virágokkal, akadályokkal, gyűjthető „virágpor” 1 méhecske. Fontos, hogy az utasítások egyértelműek és pontosak legyenek (fordulj balra, lépj hármat előre, stb)

Munkalapok: Feladat: Labirintusban haladás adott szempont szerint. (Kövesd a mosolygós arcokat / a csillagokat/a labirintusban; keresd meg, hogy mit kell követni ahhoz, hogy kijuthass a labirintusból) 3 különböző munkalap. Lehetőség a differenciálásra, ha különböző lapokat kapnak a gyerekek, aki elkészült megoldhatja a többit is.

Educational Games4 Kids: Feladat: Egyre nehezedő labirintusban golyó mozgatása, kijuttatása. Eszköz: tablet.

Tiny Roads: Feladat: útvonal tervezése (autó eljuttatása a parkolóba egyre nehezedő körülmények között: akadályok, hidak, több autó. Az utak nem keresztezhetik egymást)

Egy vagy két aktív játékos részvételével egy tableten.

3, nap: Drámajáték: Három pillangó a vihar után – Feladat1: Pillangóvá válunk – megszáradunk (süt a nap, meleg van – mozgás, érzelmek, mimika) Feladat2: Segíts eljutni a pillangóknak ahhoz a virághoz, aki be akartra fogadni! Egyértelmű utasításokkal segíteni a játékosokat a feladat teljesítésében.

Quiver: Feladat: Színezők kiválasztása, kinyomtatása, majd elkészítése papíron, a telepített programmal 3D-s mozgás létrehozása. Ismerkedés a nyomtatással (kiválasztás, nyomtatás)Quiver program használata, üzenetek értelmezése (távolság változtatása)

Fényképezés: Közös séta a rétre. Feladat: Keress olyan virágot, ami tetszik neked, fényképezd le olyan közelről, ahogy csak tudod. Fényképezőgép alapvető (és támogató) funkcióinak megismerése, képek tájolása, élesség. Tabletek, telefonok fényképező funkciójának megismerése, kezelése.

4. nap: Ismerkedés a Bee-bot-tal– Közös feladat: utasítás megadásának lépései, logikája. Indítás, megállítás, törlés. Tapasztalatok a saját készítésű 5x5-ös pályán a meseillusztrációkkal. Pálya módosítása, nehezítése akadályokkal.

Csoportmunkák:
Quiver: Feladat: Színezők kiválasztása, kinyomtatása, majd elkészítése papíron, a telepített programmal 3D-s mozgás létrehozása. Ismerkedés a nyomtatással (kiválasztás, nyomtatás)Quiver program használata, üzenetek értelmezése (távolság változtatása)

Bee-Bot gyakorló feladat: A táblán válasszatok ki egy figurát, akit eljuttatsz a barátjához! Utána ki kell menni a pályáról. Rakjátok ki nyilakkal, milyen úton kell menni! Eszköz: Bee-Bot gyakorlófeladatok 1-2. (tanitobacsi.hu/bee-bot/)

5. nap: Bee-bot emulator: Közös feladat: Cvc Words Mat tábla megismerése, programozás gyakorlása. Eszköz: 2 laptop, digitális tábla.

Bee-bot: programozás gyakorlása az 5x5-ös pályán saját pályakialakítás akadályokkal.

Csoportmunkák:
Virágporgyűjtés: Feladat: Rakjátok ki nyilakkal, hogyan tud eljutni a méhecske a piros/kék/sárga virágokhoz! Eszköz: Virágok a saját készítésű 5x5-os táblán
Útvonaltervezés. Feladat: A táblán válasszatok ki egy figurát, akit eljuttatsz a barátjához! Utána ki kell menni a pályáról. Rakjátok ki nyilakkal, milyen úton kell menni! Eszköz: Bee-Bot
Gyakorlófeladatok 1-2. (tanitobacsi.hu/bee-bot/)

Lego: labirintusépítés: Építsetek labirintust úgy, hogy az üveggolyóval végig lehessen járni! Figyeljetek arra, mekkora golyót választotok, milyen széles utakat kell építeni a labirintusba! Eszköz: Lego elemek, négyzet alakú alap, 2 féle méretben üveggolyók.
Brain Games Kids: Labirintusjáték egyre nehezedő pályán kell az aranykulcsot megszerezni, a kijárat csak ezután jelenik meg. Eszköz: Tablet
A projektben elkészült játékhoz a rajzok laminálása, a játék összeállítása
Projekt értékelése, zárása

Kiegészítő feladatok és differenciált fejlesztés, tehetséggondozás
Gears logic puzzles:Fogaskerekek rendezése. Cél, hogy mindenfogaskerék forogjon. Gondolkodtató, egyre nehezülő logikai feladat.
Educational Games 4 Kids:Labirintus játék egyre nehezedő pályákkal, térbeli mozgatás.
Connect The Dots:programozás alapjai. Forma „megrajzolásának” útvonalát kell kódolni.
Linedoku - One Stroke:Pontok összekötése egy vonallal. Egyre nehezülő formák, kijelölt irányok.
LightBot:Programozás. Ismétlődő ciklusok megírása, alkalmazása egyre nehezebb pályákra.

 

DTH.
2019.

1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

Közös munka:

Virágkereső

Méhek virágport gyűjtenek

Drámajáték

Bee-bot

Bee-bot emulator

 

Egyéni feladatok

Egyéni feladatok

Páros
feladat

Csoportmunka:

Csoportmunka

 

Mesekártya készítése

Line Puzzle: Pipe Art

GameKids4

Munkalapok

Educational Games4 Kids

Tiny Roads

Quiver

Fényképezés

 

Quiver

Bee-Bot gyakorlófeladat

Virágporgyűjtés

Lego: labirintusépítés

 

Kiegészítő feladatok, felzárkóztatás és tehetséggondozás:

Educational Games 4 Kids; Lightbot: Code Hour;
Gears logic puzzles; Connect The Dots; Linedoku - One Stroke;

 • A projektben készült játék végleges összeállítása;
 • Értékelések;
 • Projekt zárása

A napi munka jellemzője, hogy egy rövid közös munka (ráhangolódás, új ismeret átadása, ismétlés) után egyéni, páros vagy csoportmunkában dolgoznak a gyerekek. Az időfelelősöknek fontos szerepük van abban, hogy csapatuk időben végezzen a feladattal és így a csapatok rotációja létrejöhessen, mindenki részt vegyen az összes feladatban.

Szükséges pedagógusi háttérmunka:

Nagyméretű, 5x5 négyzetet tartalmazó játéktáblák elkészítése
Csoportalakításokhoz a szükséges színes karkötők beszerzése
Munkanaplóban a teljesített feladatok követése
Quiver – az alkalmas színezők kiválogatása a programból
Projektzáráshoz „oklevél” elkészítése minden gyermeknek
Értékelő tábla elkészítése
Projekt zárása után a kisfilm és a kapcsolódó szakmai anyag elkészítése a szülői értekezlethez.

Összegző megjegyzések

Az idei Digitális Témahét újra sok tapasztalatot hozott. Ezek közül két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy a különböző képességű / érdeklődésű  gyerekeket a feladatok differenciált kiadásával megfelelő sikerélményhez lehet juttatni, ami továbblendítheti a következő feladat örömteli megoldása felé. Tehát lehet segíteni a kezdeti nehézségeken. A másik fontos tapasztalat az, hogy úgy tűnik, a gyerekek befogadóképessége sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk. Nem hiszem, hogy pusztán remek egyéni képességek villogtak volna ezen a héten. Sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy vannak bizonyos készségek, képességek, melyeket, ha éppen a megfelelő időben, éppen a megfelelő mértékben terhelünk, szinte csodás mértékben fejlődhetnek.

 

Újra el kell mondanom, hogy a digitális világ egy remek lehetőség! De azt is szem előtt kell tartani, hogy a minket körülvevő világ a gyermekek számára csak közvetlen tapasztalással ismerhető meg. Ezért meg kell találnunk azt az egyensúlyt, ami kellő tapasztalatot biztosít gyermekeinknek a természetben és a digitális világban egyaránt. Ehhez nekünk felnőtteknek, szülőknek, nevelőknek kell nagyon tudatosnak lennünk, látni a lehetőségeket és tudni a veszélyeket. Ennek fényében kell felállítanunk azokat a korlátokat (magunknak is) amelyek majd megvédenek a túlzásoktól, gyermekeinket pedig hozzásegítik a kiegyensúlyozott, boldog élethez.

Azt kell mondanom, hogy a Digitális Témahét ideje alatt, amikor 15-nél több digitális készülék volt bent a csoportban, egyetlen egyszer sem volt még csak nyafogás sem azért, mert ki kellett kapcsolni a készülékeket, vagy mert éppen csak az adott feladattal lehetett foglalkozni. A gyerekekkel hétfőn reggel megbeszéltük a szabályokat, és azokat be is tartottuk. Voltak kötött feladatok, de volt (viszonylag) szabad játék is. A gyerekek pontosan tudták, mikor mi lesz a dolguk, mikor lehet játszani, és mikor kell kilépni a programokból. Ők maguk figyelték az időt, 5 perccel a vége előtt még volt egy plusz figyelmeztetés is... Tehát számítottak a játék végére, nem érte őket váratlanul, fel tudtak készülni rá. Ez biztonságot, kiszámíthatóságot adott nekik egész héten.

Jó volt velük dolgozni, jó volt látni, hogy a jövő nemzedéke itt formálódik a kezünk alatt.

*

Köszönettel tartozom a szülőknek, akik támogató együttműködésükkel ismét segítették a
Digitális Témahét projektjének megvalósulását a
Csillag csoportban.

*

Külön köszönöm Vilmos János gyors, pontos munkáját, 
segítségét az összefoglaló kisfilm elkészítésében, az utómunkálatok lebonyolításában.

*

Sebály Zsuzsanna

 

2019.