• anyak_napja_1_2015.jpg
  • anyak_napja_2_2015.jpg
  • baratok.jpg
  • fagyizas.jpg
  • focizas.jpg
  • fold_napja_1_2015.jpg
  • fold_napja_2015.jpg
  • jovo.jpg
  • kert.jpg
  • kertben.jpg
  • sportolas.jpg

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Kodály Zoltán

Nyitvatartás

A nevelési év:
szept. 01. - aug. 31.-ig
tartó időszak.

Az intézmény nyitvatartása:
hétfőtől - péntekig
6.00-18.00 óráig .

Bővebben ...

 

 

Boldogságórák a Cinkotai Huncutka Óvodában

Október első hetében óvodánk is aktívan részt vett a rendezvénysorozaton. A kerületi nevelési-oktatási intézményekben a kollégák bemutatófoglalkozásokat láttak és eladásokat hallgattak meg. Hasznos tapasztalatokat szereztek, ötleteket gyűjtöttek, és újdonságokkal ismerkedtek meg.

Az Ostoros úti óvodánkban Simonné Szőke Mónika óvodapedagógus és Vágóné Budai Klára pszichológus közösen tartott bemutató foglalkozást a Boldogságóra Program iránt érdeklődő kollégáknak. Saját meséjük feldolgozásán keresztül hozták közelebb a gyermekekhez az optimizmus kérdéskörét.

A Jövendő utcában Reiss Zsuzsanna tartott foglalkozást a nagycsoportos gyermekek számára. Témájuk szintén az optimizmus volt. Lori Lite: Buborékrepülés c. meséjén keresztül vizsgálták meg a szivárvány színeinek segítségével, hogy a színek mi módon segítik a pozitív érzések kialakítását.

Sebály Zsuzsanna szintén a Jövendő utcában találkozott az érdeklődőkkel. Előadásában bemutatta az elmúlt évek Boldogságóra foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztalatait, élményeit, sikereit.

A négy kolléga egyetért abban, hogy a pozitív pedagógia eszközeit a nevelőmunkában eredményesen lehet használni, elkötelezettek a módszerek használata mellett. A gyermekek mentális és kognitív készségeinek támogatását kiemelten fontosnak tartják ahhoz, hogy a gyermekek boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek majd, és életkoruknak megfelelő megküzdési stratégiákkal rendelkezzenek, társas kapcsolataikban kiegyensúlyozottak legyenek. Elengedhetetlennek tartják, hogy a gyermekek folyamatosan, egymásra épülve találkozzanak a témakörökkel, és az óvoda után az iskolában is folytatódjanak a Boldogságóra foglalkozások.

A Boldogságóra Programon kívül az Erősségközpontú Nevelés Programhoz is csatlakoztak a pedagógusok. Ebben a programban kiemelten foglalkoznak a gyermekek erősségeivel, ezekre építve fejlesztik a gyermeki személyiséget, sikerélményekhez juttatják őket.

A 2023-ban indult 10 hónapos Önbizalom Programban el kívánják érni, hogy a gyermekek képesnek tartsák magukat arra, hogy minden helyzetben a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Magabiztosak legyenek, olyan magatartásformákat sajátítsanak el, amely sikerhez és új lehetőségekhez vezeti őket.

Az előadás és a beszámolók letöltés után hozzáférhetők.

sZs